chesible میزبان اصفهان برنامه برگزاری

chesible: میزبان اصفهان برنامه برگزاری برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی حدادعادل برگزاری نشست نگاهی به شهر خلاق

گت بلاگز اخبار گوناگون عکس ، استفاده ابزاری از اسیران جنگی

به گزارش گروه تحریریه سایت ، بعضی از افراد هستند که جهت نشان دادن قدرت خود به زندانیان از آن ها استفاده ابزاری می کردند و یا از آن ها در کارهایی که نزد همه منف

عکس ، استفاده ابزاری از اسیران جنگی

استفاده ابزاری از اسیران جنگی /عکس

عبارات مهم : زندانی

در دوران فتحعلی شاه قاجار از اسیران جنگی به عنوان ابزار استفاده می کردند.

به گزارش گروه تحریریه سایت ، بعضی از افراد هستند که جهت نشان دادن قدرت خود به زندانیان از آن ها استفاده ابزاری می کردند و یا از آن ها در کارهایی که نزد همه منفور بود، استفاده می کردند. در وقت فتحعلی شاه قاجار فردی حاضر نبود تا نقش سپاهیان یزید را در وقت اجرای تعزیه بازی کند؛ به همین دلیل، اسیران جنگی روسی را که در کشور عزیزمان ایران زندانی بودند، به عنوان این افراد مورد استفاده قرار می دادند. در آخر اینگونه مراسم ها هم این افراد با سنگ های مردم از زمین اجرای نمایش بدرقه می شدند.

عکس ، استفاده ابزاری از اسیران جنگی

واژه های کلیدی: زندانی | استفاده | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog